Cáp CU/PVC/PVC có lưới chống nhiễu

Thỏa thuận
Đinh Diệu Linh
đã tham gia
Click để xem chi tiết số điện thoại
******17414