Samsung R428 core i3-330M/3GB/320GB/VGA ON

2.200.000 đ
Nguyễn Hoàng Long
đã tham gia
Click để xem chi tiết số điện thoại
******20687