Lenovo B490 20205 B830/4GB/640GB/VGA ON/ Máy đẹp 97%

2.500.000 đ
Nguyễn Hoàng Long
đã tham gia
Click để xem chi tiết số điện thoại
******20687