Chuyển Nhượng xưởng may có 150 công nhân.

Thỏa thuận
Chuyển Nhượng xưởng may có 150 công nhân.
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ P & J
đã tham gia
Click để xem chi tiết số điện thoại
******43883